1. Статут ліцею

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад закладу освіти

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

6. Територія обслуговування, закріплена за ліцеєм

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Мова освітнього процесу

9. Форми здобуття загальної середньої освіти

10. Наявність вакантних посад

11. Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому, розмір плати за проживання

12. Матеріально-технічне забезпечення ліцею

13. Результати моніторингу якості освіти

14. Річний звіт про діяльність закладу освіти

15. Правила прийому до ліцею

16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

17. Розмір плати за навчання

18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

19. Правила поведінки учнів в ліцеї

20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї

21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

23. Кошторис ліцею

24. Фінансовий звіт про надходження та використання бюджетних коштів

25. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

26. Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

27. Вибір підручників


Інформація та документи розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 

 

 

 

Лічільник відвідувачів