Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 1. Статут закладу освіти;
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 3. Структура та органи управління закладу освіти;
 4. Кадровий склад закладу освіти;
 5. освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 7. Кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 8. Мова освітнього процесу;
 9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення;
 10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
 11. результати моніторингу якості освіти;
 12. річний звіт про діяльність закладу освіти;
 13. Правила прийому до закладу освіти;
 14. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 15. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 16. план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 17. порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 18. порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:

Лічільник відвідувачів