1. Статут закладу освіти;
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 3. структура та органи управління закладу освіти;
 4. кадровий склад закладу освіти;
 5. освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 6. територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 7. кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 8. мова освітнього процесу;
 9. наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення;
 10. матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
 11. результати моніторингу якості освіти;
 12. річний звіт про діяльність закладу освіти;
 13. правила прийому до закладу освіти;
 14. умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 15. правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 16. план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 17. порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 18. порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:

 • кошторис закладу освіти;
 • фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів ( в тому числі інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством);
 • вибір підручників.

Лічільник відвідувачів