МО вчителів фізики, математики та інформатики на тему: «Формування пізнавального інтересу учнів»

MOInf

Процеси глобалізації, інформатизації суспіль­ства, стрімке зростання обсягу інформації по­требує від людини здобуття нових знань, умінь, професій. Інтегрування України у світовий простір стиму­лює соціальне замовлення на творчих, конкуренто­спроможних спеціалістів, які постійно самовдоско­налюються.

Для розвитку системи освіти необхідне постійне вдосконалення педагогічної діяльності керівників, педагогів, вихо­вателів освітніх установ. З огляду на це в сучасних умовах підвищується значущість окружних методичних об’єднань.

   20 грудня в Залізницькому НВК було проведено засідання методичного об'єднання вчителів фізики, математики та інформатики на тему: «Формування пізнавального інтересу учнів».

Історія та сучасність

Різне

Зараз на сайті

We have 23 guests and no members online