1344855273

Районний семінар вчителів основ здоров’я базових навчальних закладів Любешівщини

 26 лютого 2015 року в НВК відбувся семінар вчителів основ здоров’я базових навчальних закладів Любешівщини «Упровадження наскрізної ідеї формування здорового способу життя дітей та підлітків у діяльності Школи, дружньої до дитини».

Відкрила семінар Поліщук Наталія Анатоліївна, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) Волинського ІППО. Наталія Анатоліївна презентувала модель формування превентивного виховного середовища освіти Любешівського району та здійснила  підсумок впровадження  проекту «Школа, дружня до дитини», за фінансової підтримки ЄС і Дитячого фонду «Здоров’я через освіту».

Вона зазначила, що вирішальний внесок в особистісний розвиток дитини, зміцнення її фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я робить середня загальноосвітня школа. Це вимагає нових підходів до організації навчально-виховного процесу, спрямованого на забезпечення цілісного благополуччя дитини, формування в неї системи життєвих цінностей, уміння самостійно вчитися, критично мислити, орієнтуватися у світі професій й самореалізовуватися у різних видах діяльності.

Цього всього можна досягнути лише у Школі, дружній до дитини, адже у такій школі діти не тільки захищені, а їм подобається навчатися; підтримують активну участь дітей відповідно до їхніх здібностей, гармонійно поєднують урочну і позаурочну діяльність учнів, беруть до уваги набутий дитиною соціальний досвід, поважливо ставляться до родинних і національних традицій.

Школа, дружня до дитини, розвиває в учнів здатність успішної адаптації до змін, стратегічного мислення у власних інтересах та інтересах суспільства, конструктивної взаємодії, прояву соціальної активності, творчості, мобільності; спонукає до вироблення навичок просоціальної поведінки, орієнтує не на відтворення стереотипного, а проектування власного життєвого шляху.

При цьому використовується визнана на міжнародному рівні методика освіти на основі розвитку соціально-психологічних компетентностей (життєвих умінь), яка сприяє моральному удосконаленню учнів, усвідомленню істинних цінностей, підвищує стійкість до негативних соціальних впливів, істотно знижує схильність до невиправдано ризикованої поведінки, допомагає розвитку комунікативності, емпатії та співробітництва, інших рис гармонійно розвинутої особистості, що є вирішальним внеском у реалізацію стратегії забезпечення якісної освіти для всіх.

Моделі превентивної освіти своїх навчальних закладів презентували такі педагоги: Пасевич Л.В., заступник директора з виховної роботи НВК смт. Любешів; Оліфірук Н.К., директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Седлище; Зімич Ю.С., вчитель  основ здоров’я ЗОШ І-ІІІ ст. с. Великий Курінь; Ліштван Л.І., вчитель основ здоров’я ЗОШ І-ІІІ ст. с. Бірки.

Завершив цикл презентацій Сергій Кутинець, вчитель основ здоров’я, директор Залізницького НВК, модель превентивної освіти якого стала переможцем Всеукраїнського конкурсу-розгляду моделей превентивної освіти. Він зауважив, що як Школа, дружня до дитини, навчальний заклад впроваджує європейські стандарти якісної превентивної освіти на засадах розвитку життєвих навичок, спрямованих на підвищення рівня знань, умінь і навичок протидії негативним явищам та формування відповідальної поведінки.

З цією метою в НВК розроблена модель превентивної освіти, яка реалізується через низку освітніх програм, таких як курс за вибором «Захисти себе від ВІЛ», інтерактивна навчальна виставка з питань репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ/СШДУ та ІПСШ серед молоді «Маршрут безпеки».

Превентивне виховання здійснюється на уроках основ здоров’я, біології, географії, фізичної культури. У виховному процесі - через шкільне учнівське самоврядування, вільне спілкування дітей, гурткову роботу, спортивно-оздоровчі заходи, активну участь батьків у виховних заходах.

Ефективність реалізації профілактичних програм забезпечується впровадженням тренінгової методики проведення занять. На тренінгах реалізується одна з основних потреб дітей - потреба у спілкуванні, належності до групи, дружних стосунках та повазі. Такі заняття допомагають вчити цікаво, творчо, а учням - вчитися із задоволенням. У школі функціонує сучасний тренінговий кабінет, на базі якого проводяться уроки основ здоров’я, курсу за вибором «Захисти себе від ВІЛ».

У проведенні інтерактивної виставки «Маршрут безпеки» беруть активну участь члени учнівського самоврядування, фасилітатори з числа найактивніших учнів школи.

Основою цілісної діяльності Школи дружньої до дитини є узгоджені дії медиків, психолога, педагогічного колективу школи, учнівського самоврядування, батьків. Психологи і медики в співдружності з учителями та класними керівниками працюють над створенням позитивного соціально-психологічного клімату в закладі.

За результатами анкетування, проведеного в рамках проекту було  з’ясовано, що існує проблема забезпечення водопостачання у двох кабінетах, яку протягом літнього періоду за підтримки батьків та працівників було усунуто.  Власними силами реконструйовано учнівські парти у 7-10 класах, які регулюються на 6 ростових груп.

Традиційним стало проведення членами учнівського самоврядування профілактичних міні-лекцій, повідомлень, рейдів «Школа - територія вільна від паління», «Ні - лихослів’ю!», «Діти за здоров’я!». У школі щорічно проходять загальношкільні Дні здоров’я із залученням всіх дітей, вчителів, батьків.

В початковій школі розпочато впровадження здоров’язбережувальних технологій (елементи технології Базарного, кольоротерапія, профілактика постави, пальчикова гімнастика  та інш)

Сергій Григорович також зазначив, що учні з нетерпінням очікують конкурси «Шкіряний м’яч», «Нащадки козацької слави», «Козацький гарт», змагання з техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування, легкої атлетики, Фестивалі дитячої творчості «Хай зірки не гаснуть!», «Тато, мама, я - спортивна сім’я». Традиційно у вересні в школі проходить Олімпійський Тиждень, під час якого проводяться Малі Олімпійські ігри. Цьому також сприяв проект «Чесна Гра».

Така цілеспрямована робота педагогічного колективу НВК дає можливість розвивати в учнів необхідні життєві вміння і спеціальні навички, які зменшують схильність молоді до ризикованої поведінки, сприяє створенню в навчальному закладі здоров’язбережувального середовища.

Європейським Союзом у рамках проекту «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів (ВСЕСВІТ)» Школа, дружня до дитини, створена у Залізницькому НВК, нагороджена цінним подарунком – тренінговий кабінетом.

По завершенню підведення підсумків Поліщук Н.А. нагородила базові навчальні заклади Дипломами за підписом ректора ВІППО  Олешка П.С. за участь у запровадження європейських стандартів превентивної освіти.

 Заступник директора з НВР     Г.П.Бринчук