Вітаємо Вас на офіційному сайті ЗЗСО "Залізницький ліцей ім. І.Пасевича" Любешівської районної ради Волинської області

Цей сайт був створений для того, щоб ви не втрачали зв'язку з навчальним закладом. У будь-якому куточку світу ви можете набрати в браузері  mynvk.org.ua  і побачити що відбувається у рідному ліцеї, в якому ви навчаєтеся чи навчалися та просто згадати по яких коридорах ви бігали в дитинстві.

 Оскільки Залізниций ліцей працює над демократизацією освітнього процесу, то ми пропонуємо вам через використання ресурсів всесвітньої мережі знайомитися з нашими досягненнями та спільними зусиллями вирішувати проблеми освітньої галузі. 

Детальніше...

Головна

МО вчителів фізики, математики та інформатики на тему: «Формування пізнавального інтересу учнів»

MOInf

Процеси глобалізації, інформатизації суспіль­ства, стрімке зростання обсягу інформації по­требує від людини здобуття нових знань, умінь, професій. Інтегрування України у світовий простір стиму­лює соціальне замовлення на творчих, конкуренто­спроможних спеціалістів, які постійно самовдоско­налюються.

Для розвитку системи освіти необхідне постійне вдосконалення педагогічної діяльності керівників, педагогів, вихо­вателів освітніх установ. З огляду на це в сучасних умовах підвищується значущість окружних методичних об’єднань.

   20 грудня в Залізницькому НВК було проведено засідання методичного об'єднання вчителів фізики, математики та інформатики на тему: «Формування пізнавального інтересу учнів».

Вчителі ОМО відвідали та обговорили уроки в 6-А (вчитель Шеметило Г.І.) та 6-Б класі (вчитель Максимчук Б.І.) по темі «Об’єкти мультимедія». І хоч тема уроків одна, сценарії їх проведення дуже різні.

Богдан Іванович Максимчук провів ретельно виважений, добре продуманий, насичений виховним змістом та життєвим досвідом урок.

Його учні були активними при обговорення презентацій та взаємоопитуванні, уважними при виконанні практичних завдань: комплексу вправ для зняття зорової втоми та перегляду відеоролика. Вони знають правила безпеки життєдіяльності, наводять приклади використання об’єктів мультимедіа у своєму житті.    

Інформаційно насичений та продуктивний урок Григорія Івановича Шеметила спонукав учнів до навчальної активності і бажання слухати. Шестикласники із захопленням розгадували ребуси, виконували тестові завдання із подальшим обговоренням отриманих результатів.

MOInf2Педагоги вчать дітей мислити, аналізувати, використовувати знання та вміння на практиці.

Обговорюючи доповідь Богдана Івановича та відвідані уроки, вчителі ОМО погодились, що ефективність застосування комп’ютерних технологій прямо залежить від рівня ІКТ-компетентності вчителя-предметника та рівня комп’ютерної самостійності, творчої активності учня. Комп’ютер по своїй суті – педагогічний інструмент у руках грамотного вчителя, а не його електронна заміна. Це сучасний, потужний аудіовізуальний технічний засіб навчання, і ставитися до нього належить, як до інших ТЗН, тобто знаходити комп’ютерному матеріалу належ­не місце і навчальну задачу на уроці в комплексі з іншими засобами навчання, виходячи зі змісту і задач самого уроку, а не навпаки – будувати урок на комп’ютерних програмах, які є в наявності.

Основною особливістю чинного Державного стандарту є орієнтування вимог до підготовки випускників на досягнення компетентностей. Однією з них є інформаційно-комунікаційна компетентність — здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань. Сьогодні вчителі інформатики Шеметило Г.І. та Максимчук Б.І. ще раз показали, що компонентами інформаційно-комунікаційної компетентності можна вважати готовність до:

-        пошуку і відбору додаткової інформації для навчання з урахуванням можливостей мережі Інтернет;

-        застосування готових мультимедійних розробок з навчальною та виховною метою;

-        розробки комп’ютерних тестів, системи рейтингового оцінювання знань учнів;

-        створення баз даних і власних інтернет-ресурсів навчального призначення;

-        управління навчально-виховним проце­сом із використанням стандартних і спеціаль­них програм;

-        участі в роботі інтернет-конференцій з метою підвищення свого професійного рівня, обміну досвідом;

-        виготовлення дидактичного комп’ютерного матеріалу.

О.П.Яневич, голова ОМО вчителів фізики, математики та інформатики