Пізнавши себе, ніхто

 

не залишиться тим, ким він є.

 

Томас Манн

 

Психологія, як відомо, відрізняється від інших наук тим, що навіть далеких від неї людей не можна вважати профанами у цій сфері знань. З роками кожна людина опановує «життєву психологію». Такі узагальнені знання у вигляді афористичних висловлювань представлені у народних приказках і прислів’ях: «Чужу біду руками розведу, а на свою сиджу та дивлюся»… Завдання психології полягає в тому, щоб самому навчитися справлятися з власними проблемами.

 

Психолог не покликаний заспокоювати. Він здатен на більше. Він може пояснити і допомогти людині зрозуміти себе та інших, навчитися працювати і спілкуватись, усвідомити свої труднощі та змінити ставлення до них. Це стане першим кроком до подолання проблем.

 

Висока перевантаженість сучасного учня, включення його у навчальну та позакласну роботу майже не залишає вільного часу для довгих бесід і систематичних зустрічей із психологом. Потреба у самовдосконаленні спонукає до самостійної роботи над собою та підвищення власного потенціалу.

 

Оцінити себе й власні риси характеру досить непросто. Навіть людина з вищою освітою не завжди зможе пригадати достатню кількість слів для опису індивідуальних характеристик особистості.

 

З 05 травня по 15 травня 2015 року соціально-психологічна служба проводила Тиждень самодіагностики «Пізнай себе». Усі учасники навчально-виховного процесу мали змогу самостійно визначити риси своєї особистості і на основі такої інформації зайнятися самовдосконаленням, оцінивши внутрішній потенціал. Запропоновані методики покликані допомогти оцінити себе. Коли не все знаєш про себе, але чесно і щиро відповідаєш на поставлене запитання, є шанс дізнатися про себе більше. Наведені тестові завдання були розраховані на тих людей, які щиро зацікавлені в тому, щоб краще розібратися у власному характері, виявити свої сильні та слабкі сторони. Методики, які ми запропонували учням, мають на меті зробити перший, але рішучий крок до власного самопізнання, покликані зацікавити і спонукати до дій, змін, самоперетворення та самовдосконалення, допоможуть оцінити вміння спілкуватися, підштовхнуть до роздумів про можливість стати лідером свого життя. Тести були призначені для самостійного виконання.

 

Тиждень самодіагностики підготували відділ психологічної служби та його керівники практичний психолог Р.П. Данилик, соціальний педагог Г.П.Дудко.

 

Тест «Як ви смієтеся?»

 

Кожна людина сміється по-своєму. Як ка­жуть психологи, сміх відповідає характеру. Ось десять найпоширеніших видів сміху. Уважно прочитайте описи десяти типів поведінки під час сміху й виберіть найбільш притаманний вам.

 

 1. 1.Прикривати рот рукою.
 2. 2.Закидати голову.
 3. 3.Торкатися мізинцем губ.
 4. 4.Морщити носа.
 5. 5.Торкатися рукою обличчя або голови.
 6. 6.Примружувати повіки.
 7. 7.Триматися за підборіддя.
 8. 8.Сміятися голосно, нахиливши голову.
 9. 9.Сміятися тихо, нахиливши голову.
 10. 10.Сміятися по-різному.

 

 

ТИПИповедінки

Особливості вашого характеру

1

Ви дуже вразлива людина, яка звикла все аналізувати й брати під сумнів, але чи не занадто ви ускладнюєте собі життя? Спробуйте бути простішими. Скромність прикрашає, але вона ж таки не дає змоги людині розкритися цілком. Залишатися в тіні — не найвдаліша ситуація в житті.

2

Іноді емоції переповнюють вас, і ви хочете одразу ж домогтися бажаного результату, але вар­то прислухатися не тільки до серця, а й до розуму. Ви, звісно, людина безкорислива, але над­то вже довірлива.

3

Ви завжди в центрі уваги, отож постарайся поводитись бездоганно. Тоді ваша манера спілку­вання може стати прикладом для інших.

4

Вас, напевно, дуже балували в дитинстві. На жаль, у дорослому житті варто відмовитися від інфантилізму й поводитися більш відповідально. Спробуйте подолати різкі перепади настрою, і ви побачите, як світ вам усміхнеться.

5

Вам варто навчитися приймати відповідальні рішення. Сни розвіюються із пробудженням і поступаються місцем реальному світу. Не втікайте від труднощів, а розв’язуйте їх. Безвихід­них ситуацій не буває.

6

Ви, поза сумнівом, дуже розумні й знаєте, чого хочете. Однак ваші вчинки іноді збивають інших з пантелику. Спробуйте глянути на себе їхніми очима. Що ви бачите?

7

Ваші вчинки іноді бувають нерозважливі. Так поводяться ті, у кого попереду ще надто багато часу. Проте спробуйте жити «на чистовик», одразу, щоб не довелося переписувати надто багато.

8

Вам легко переконати співрозмовника в своїй правоті, вам допомагають жести, міміка й інтонації. Але й співрозмовники теж можуть мати цінну інформацію. Чи не спробувати вам самим навчитися слухати їх?.

9

Ваша манера спілкування з людьми, які вас оточують, гідна всілякого схвалення. Навряд чи знайдеться бодай одна людина, яку ви колись образили. Ви вмієте бути тактовним і га­лантним, постарайтеся і надалі поводитися саме так.

10

Невже ви ніколи не помічали, що люди, поспілкувавшись із вами тільки один раз, більше не прагнуть нових зустрічей? Очевидно, ви звикли керуватися лише власного думкою. Навряд чи це приємно людям, із якими ви спілкуєтеся, і навряд чи це йде вам на користь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ «ГЕОМЕТРИЧНА ФІГУРА»

 

Цей проективний тест дає змогу визначити свої риси характеру за відповідним вибором гео­метричної фігури. Виберіть із запропонованих геометричних фігур ту, яка вам найбільше імпо­нує: зиґзаґ, квадрат, трикутник, коло, прямокут­ник .

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗИҐЗАҐ

 

символізує творчість. Комбінування абсолютно різних, несхожих ідей і створення на цій основі чогось нового, оригінального. Той, хто обрав цю фігуру, не задовольняється спосо­бами, якими все робилося раніше або робиться зараз. Коли в нього з’являється нова ідея, він готовий повідомити її всім, не втомлюється про­повідувати свої ідеї, здатен захопити багатьох. Та­ким людям притаманна образність, інтуїтивність, їх дратують чіткі вертикальні і горизонтальні зв’язки, строго фіксовані обов’язки. їм властиве прагнення бути незалежними на роботі. Спрямо­вані в майбутнє, більше цікавляться ймовірним, ніж реальним.

 

КОЛО символізує доброзичливість. Це символ гармонії. Тому, хто обрав таку фігуру, притаман­на висока чутливість, здатність співпереживати, співчувати, емоційно відгукуватись на емоції. Відчуває чужу радість і біль. Щасливий тоді, коли навколо панує мир і порозуміння. Коли він опиняється у ситуації конфлікту, то радше поступиться, ніж буде сперечатись. Намагається знаходити спільне навіть у протилежних точках зору. Найкращий комунікатор, адже вміє слухати. Найвища цінність для нього — люди, добробут. Такі особистості є тим «клеєм», що скріплює колектив.

 

КВАДРАТ. Людям, які обрали цю фігуру, притаманні працелюбність, наполегливість, здатність доводити справу до кінця. Витри­валість, терпіння і методичність роблять їх хорошими спеціалістами. Вони полюбляють порядок, усе має лежати на своїх місцях і від­буватися вчасно. Ідеалом є розплановане, пе­редбачуване життя, «сюрпризи» — не для них. Вони уважні до деталей, подробиць. Можуть бути хорошими адміністраторами, виконавця­ми, менеджерами.

 

ТРИКУТНИК символізує лідерство. Осо­бливість — орієнтація на головну мету. Такі люди енергійні, нестримні, сильні особистості, ставлять чіткі цілі і досягають їх. Дуже впевнені в собі, хочуть бути правими в усьому. їм важко визнавати свої помилки. Честолюбні, прагма­тичні, вміють довести керівництву важливість своєї праці. Прагнуть до суперництва і конку­ренції. Намагаються заробити високий статус і становище. Це чудові менеджери на найвищих рівнях. Утім у стосунках можуть бути неделі­катними.

 

ПРЯМОКУТНИК — це тимчасова форма, її можуть включати інші стійкі фігури. Люди, які обрали прямокутник, незадоволені тим способом життя, який вони ведуть, і прагнуть до кращого. Основні риси: цікавість, допитливість, живий інтерес до всього, що відбувається, сміливість. Вони відкриті до нових ідей, цінностей, способів мислення і життя, легко засвоюють усе нове. їм притаманні заплутаність у проблемах, невизна­ченість, непослідовність, непередбачуваність. Вони надміру довірливі.

 

 

 

 

 

 

 

Одним розчерком

 

Ці смішні малюнки намальовано одним розчерком пера.

 

Чи вмієте ви так малювати?

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єктивна хвилина

 

Ви можете легко перевірити рівень вашої тривожності за допомогою даного тесту.

 

Зафіксуйте час на годиннику із секундною стрілкою і відведіть по­гляд від годинника. Подумки зафіксуйте протікання часу. Як тільки, на вашу думку, мине хвилина, подивіться на годинник.

 

Нормальний рівень — 65 секунд; легка тривожність — 55-64 секун­ди; тривога середнього вираження — 45-54 секунди, подумайте, що вас хвилює; менше 45 секунд — зверніться до психолога; менше 35 секунд — зверніться до лікаря.

 

 

 

Спробуйте порахувати

 

Чи вмієте ви рахувати до тисячі? А до мільйона? Чудово! Тоді спро­буйте порахувати хоча б до тридцяти.

 

На цій сторінці намальовані коні, слони, олені. Підрахуйте їх всіх, але тільки за особливим правилом — рахувати потрібно всіх, починаючи з верхнього ряду зліва направо: «Перший коник, перший слон, другий коник, перший олень, третій коник, другий слон...» і т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест «Оцінка емоційних станів»

 

 

 

Встановлено, що між настроєм і характером рухової активності існує не тільки прямий, але й двосторонній зв’язок. Рух визначається настроєм. Але нартрій може змінюватися, якщо людина змінює свій спосіб рухатися. Тому, символ, який подобається на цей момент, якби підказує, у яких характерів рухів, ви потребуєте.

 

Після цього зверніться до таблиці. На перетині рядка і колонки цієї таблиці вказується номер короткого судження про ваш емоційний стан на цей момент часу. Опис кожного номера стану наводиться нижче.

 

 

 

Зображення різних знаків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця оцінювання результатів

 

 

 

Знак, який сподобався найбільше

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Знак, який сподобався найменше

1

48

37

30

16

22

2

14

  2

54

17

26

4

12

10

43

   3

32

45

47

24

40

13

6

4

52

28

21

41

8

5

11

5

25

33

9

23

29

7

46

  6

50

31

34

53

36

38

55

7

35

20

56

15

18

44

51

8

19

1

49

3

39

42

27

 

 

 

 

 

Ключ

 

 1. 1.Ви квапливі, чимось стурбовані, Вам бракує терпіння. Імовірно, Ви честолюбна людина.
 2. 2.Вас приваблює скромність, Вам хочеться жити просто, без претензій. Можливо, Ви щось придушуєте в собі.

 

3.Ви хочете бути зібраним і рішучим. Але, здається, Вам бракує спо­кою.

 

 1. 4.Ви цінуєте в собі та в інших стриманість і почуття власної гідності. Чи не здаєтесь Ви оточуючим трохи старомодним?
 2. 5.Вам хотілося б хоч іноді звільнитися від справ і обставин, вам на­бридли відповідальність і здоровий глузд. Можливо, у минулому Ви трохи перестаралися із самодисципліною.

 

6. Ви терплячі, Ви вважаєте, що все має йти своєю чергою, без зайвого напруження. Чи не ховаєте ви страх перед життям?

 

7. Вас обтяжує необхідність так чи інакше грати у спілкуванні з людьми, Вам хочеться невимушеності. Можливо, саме її вам і не вистачає.

 

 1. 8.Вас захоплює в людях смиренність і готовність надати допомогу іншим, Вам подобається приборкувати самолюбство. А Ви, мабуть, самолюбні.

 

9. Вам хочеться бути сміливішим, агресивнішим у житті, Ви не дозво­ляєте собі йти на компроміси. Можливо, у минулому Ви йшли на них частіше, ніж треба.

 

 1. 10.Вам хочеться безтурботності, ледарства, друзі вважають Вас недо­статньо цілеспрямованим. Чи не гризе вас потай турбота про май­бутнє?
 2. 11.Вам бракує енергії, Ви потребуєте відпочинку. Мабуть, Ви довго відчували сильне напруження.
 3. 12.Вам хочеться задовольнятися тим, що є. Можливо, Ви цінуєте радість і щиросердечний спокій вище за успіхи. Задумайтеся, чи великими є успіхи.
 4. 13.Ви вважаєте, що не слід робити неможливого; Вам хочеться роз­слабитися і жити спокійно. Можливо, Вам не вистачає бійцівських якостей?
 5. 14.Ви незворушна людина, у всякому разі, хочете такою здаватися. Швидше за все, це суто зовнішня незворушність.
 6. 15.Ви практичні і акуратні, любите порядок і чесність. Можливо, Вас вважають недостатньо гнучкою людиною.
 7. 16.Ви скептик, Вам не вистачає ентузіазму, Ви довіряєте тільки перевіре­ному досвіду. Але декому Ви, імовірно, здаєтеся великою дитиною.
 8. 17.Ви віддаєте перевагу рішучому натиску, а не маневруванню. Можливо, Вам не вистачає характеру, щоб бути настільки рішучим.
 9. 18.Вам подобається витонченість, вишуканість, елегантність. Але Вас не назвеш зібраною людиною. Можливо, Ви слабохарактерні.
 10. 19.Вам хочеться вибратися з одноманітності повсякденного життя, Ви любите дивне. Чи не літаєте Ви в хмарах?
 11. 20.Ви уникаєте спокуси розслабитися, побайдикувати, Вам подобається енергія і діловитість. Імовірно, Вам не вистачає зібраності.
 12. 21.Вас обтяжують формальні правила поведінки, Вам хочеться яскравіше виражати свої почуття, свою особистість. Вам, певно, важко прибор­кати себе. '
 13. 22.Ви уникаєте поверхневих рішень, Вам подобається обґрунтованість і серйозність. Можливо, Ви іноді втрачаєте почуття гумору.
 14. 23.Правдивість і твердість — ось якості, яких Ви прагнете. Чи не буваєте Ви іноді безтактним?
 15. 24.Ви м'яка і миролюбна людина; у всякому разі, Вам хотілося б мати ці якості, можливо, Ви не цілком володієте ними.
 16. 25.Ви емоційні і готові до ентузіазму, Вас не приваблює розважливість.

 

Але в глибині душі Ви, очевидно, схильні до сумнівів.

 

 1. 26.Вам подобається стійкість поглядів, незмінність звичок, Ви не любите змін. Можливо, Ви не позбавлені властолюбства.
 2. 27.Ви нудьгуєте, Вам хотілося б нових, свіжих вражень, але це вимагає активності. А Вам, очевидно, нелегко розворушитися.
 3. 28.Вам хочеться змін у житті й у власній душі, але щось заважає Вам, стримує Вас. Задумайтеся: чи не занадто поверхневі Ваші ідеї про перебудову власного життя?
 4. 29.Вам хочеться присвятити себе серйозній справі й знайти нехай скромне, але своє місце в житті. Чи не відчуваєте Ви часом жалість до себе?
 5. 30.Ви точні і розважливі, Вам подобається бути розсудливою людиною. Але, можливо, Ви не так вже добре відрізняєте факти від власних домислів?
 6. 31.Ви налаштовані оптимістично і вірите в успіх. Можливо, Ви думаєте, що глибокодумність веде до Меланхолії. Чи дійсно є правильною ця думка?
 7. 32.Вам подобається доброта, дружелюбність, великодушність. Можливо, Ви норовливі й уперті.
 8. 33.Ви діловиті, практичні й не любите витрачати час на пусті розмови. Схоже, що Ви іноді не помічаєте людей навколо себе.
 9. 34.Ви напориста і цілеспрямована людина. Але, можливо, за цим хова­ються гіркота і песимізм.
 10. 35.Ви цінуєте піднесене і прекрасне. Не виключено, що іноді ви зверхньо ставитеся до тих, хто, на вашу думку, здатний це цінувати, як Ви.
 11. 36.Ви схильні дивитися на речі гумористично і філософськи. За цим, очевидно, чимало суму.
 12. 37Ви непоступливі й не хочете від кого-небудь залежати, Вам хочеться всього досягти власними силами. Можливо, іноді Ви забуваєте про доброту.

 

38.Ви пожвавлені й уникаєте серйозних міркувань. Але, здається, Вам є про що задуматися

 

 1. 39.Ваш настрій можна охарактеризувати як наснага, Ви хотіли б по­говорити з тим, хто Вас зрозуміє, але триматися подалі від нудних людей. Здається, В Ви не часто буваєте у такому стані.
 2. 40.Ви відчуваєте бажання стати скромнішим, .частіше поступатися, легше вибачати людям образи. Можливо, Ви самі скривдили кого-небудь болючіше, ніж хотіли?

 

41. Вникнути, зрозуміти, але не наполягати на своєму, бути терплячим, а не категоричним — таке Ваше бажання. Ви уникаєте упереджених суджень — чи не грішили Ви ними колись?

 

 1. 42.Ви співчутлива людина і здатна глибоко відчувати горе іншого. Чи завжди Ви готові по-справжньому допомогти?
 2. 43.Вами опанувала лінь, Вам не хочеться діяти або ламати голову над чим би то не було. Але, здається, у Вас честолюбні задуми.
 3. 44.Вам хочеться бігти від метушні й зазирнути в себе як можна серйоз­ніше. Мабуть, Ви давненько цього не робили.
 4. 45.Ви хотіли б із чимось упоратися, щось улагодити швидше і без особливих витрат. Мабуть, Ви неясно відчуваєте, що це неможли­во.
 5. 46.Вам хочеться ясності, безтурботності й простоти. Певно, Ваш індиві­дуалізм не дає Вам опроститися настільки.
 6. 47.Ви — добромисна людина. Ви прагнете завжди бути справедливим. Не виключено, що Ви легко піддаєтеся жорстокості.
 7. 48.Реалістичність, відмова від «повітряних замків» — от що Ви цінуєте в собі й в інших. Певно, Ви вразливі.
 8. 49.Вам подобається заповзятливість, винахідливість. Але, схоже, що Вам бракує ентузіазму та енергії.
 9. 50.Вам хочеться веселощів і блиску, можливо, у цьому є трохи блазен­ства? Що Вас гнітить?
 10. 51.Ви цінуєте помірність, Вам подобається спокій. Можливо, Вам бракує честолюбства і сміливості.
 11. 52.Жвавість і невимушеність Ви ставите вище тверезості. Здається, Вам не вистачає самодисципліни.
 12. 53.Ви досить впевнені в собі й любите незалежність. Можлицо, Ви здаєтеся гордієм, але часом почуваєте себе безпомічним.
 13. 54.Вам хотілося б зробити щодень святом; схоже, що Ви живете сьо­годнішнім днем, не піклуючись про майбутнє.
 14. 55.Вам хочеться бути безтурботним, не помічати свого і чужого безладдя. Імовірно, вам не вистачає впевненості в собі.
 15. 56.Вам хочеться бути сильним, але боїтеся в чому-небудь виказати слаб­кість. Можливо, Вас вважають злим; насправді Ви куди слабкіший, ніж думаєте.

 

 

 

 

 

 

 

Де кінь?

 

Кінь — не голка, а зайде в гущавину — знайти його нелегко.

 

Нумо, спробуйте відшукати його.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайдіть числа

 

Оцінити об’єм уваги одночасно з можливістю її переключення до­зволяє завдання, що на малюнку нижче.

 

 

 

 

 

Хто швидше знайде всі числа підряд від 1 до 90?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЯКИЙ БІК КРУТИТЬСЯ ДІВЧИНА?

 


Зорова (візуальна) ілюзія

 


Хтось бачить, що дівчина крутиться за годинниковою стрілкою, а хтось - що проти, але якщо постаратися, то можна змусити ії крутитися в будь-який бік, потрібно лише це собі добре уявити!

Якщо вам здається що дівчина крутиться проти годинникової стрілки - у вас більше розвинена права півкуля, а якщо за годинниковою - ліва. Якщо ви змогли змусити її крутитися в інший бік - можете собою пишатися! Адже це свідчить про неабияку здатність до амбідекстрії (рівномірного розвитку обох півкуль), що свідчить про високий рівень вашого розвитку. Чи ви бува не геній?

Підказка:
Дивіться на ногу, уздовж осі обертання, і коли ноги вишиковуються в одну лінію, тоді і потрібно напружити уяву і уявити, що нога, яка має бути "ближче до вас" виявилася "далі". Щоб змусити фігуру крутитися в інший бік, треба дивитися в цю точку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проективна методика "Випадкові малюнки"

 

 

 

Чимало людей, слухаючи щось, беруть олівець і без мети й плану на клаптику паперу малюють будиночки, фантастичні візерунки, і букви, прикрашені мереживами, або щось інше. Малюнок допомагає перетворити думки в слова, знизити внутрішню напругу, а іноді роз­слабитись. Олівцем починає керувати не рука, а наше підсвідоме, ос­кільки ми не задумуємося над тим, що малюємо. Тому карлючки, що виникають на папері, можна вважати дзеркалом нашої душі.

 

Однак має значення не тільки те, що намальовано, а й як намальо­вано.

 

Наприклад, можна виділити найпростіші деталі, типові, часто пов­торювані фрагменти, символи, які можуть сказати про деякі особли­вості особистості.

 

Отже, існує 27 типів випадкових малюнків.

 

Обличчя,  мордочки,  хвости

 

Тільки веселий і життєра­дісний тип людини буде за­повнювати аркуш мордочка­ми, хвостами, лапами різних мастей. Така людина відкрита і дружелюбна. Конфліктувати вона не любить, сприятливий соціально-психологічний клі­мат у колективі для неї має надзвичайне значення.

 

Спіралі

 

Як вважають психологи — це типово жіночий малюнок. Людина перебуває в пошуках гармонії і надійності. Можли­во, їй бракує часу для роз­думів, і вона хотіла б зупини­тися, щоб зазирнути у свій внутрішній світ.

 

Грубі лінії

 

Характерні для людини, яка пе­ребуває в самому епіцентрі склад­ного конфлікту або проблеми. Що сильніший натиск ліній, тим від­чутніші переживання, але водночас і сильніше бажання швидше ро­зібратися з цією проблемою. Такі малюнки характерні для людей енергійних, рішучих. Кожна силь­на, енергійна лінія — це атака, на яку в прямій розмові може не вис­тачити мужності.

 

Цілком прозорий символ. Тут психологи виділяють дві позиції: людина або вже закохана, або знаходиться на стадії готовності зануритися в любовну пригоду.

 

Такі життєрадісні малюнки притаманні людям з багатою фантазією та мрійникам. М'які, плавні форми властиві емпатійній та чутливій людині Хмарки і сон­це є символом легкості, радості та оптимізму.

 

Серця

 

Цілком прозорий символ. Тут психологи виділяють дві позиції: людина або вже закохана, або знаходиться на стадії готовності зануритися в любовну пригоду.

 

Небо, сонце, хмари

 

Такі життєрадісні малюнки притаманні людям з багатою фантазією та мрійникам. М’які, плавні форми властиві емпатійній та чутливій людині. Хмарки і сонце є символом легкості, радості, оптимізму.

 

 

 

Камінь на камені

 

Ця скрупульозно вималювана стіна є ознакою реалістичності та планомірності людини, яка крок за кроком йде до своєї мети.

 

 

 

Обличчя та голови

 

Такі малюнки притаманні гумористичному та товариському типу, який із задоволенням сміється, в тому числі і над собою теж. Оптимізм є його життєвим кредо. Він не втомлюється заводити нові знайомства і не забуває підтримувати старі. Цьому типу притаманний гострий розум, однак у спілкуванні з людьми він може бути саркастичним та іронічним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будиночки і коробки

 

Симетричні  форми демонструють любов до порядку, схильність до планування і розрахунків. Людина цього типу має чіткі цілі і вміє рішуче відстоювати свою позицію у спілкуванні з іншими людьми.

 

Кренделі

 

Ця деталь часто співвідноситься з егоцентричністю та марнославством. Людина, яка регулярно малює такі об­рази, не вміє ставати на позицію інших людей та приймати чужу точку зору. Психологи вважають, що "кренделі" можуть сигналізувати: думки крутять­ся навколо однієї серйозної проблеми людини, вирішення якої вона не зна­ходить.

 

 

 

Геометричні форми

 

Такі малюнки властиві людям пе­дантичного типу, які люблять порядок

 

та точність у виконанні різних дій. Однак для почуттів місця часто не вистачає. Психологи вважають, що подібні малюнки властиві насам­перед чоловікам.

 

Ручки, ніжки

 

Люди цього типу не люблять об­меженості і дріб'язковості. Вони живуть в колективі і для колективу.

 

Вони вміють презентувати себе як натуру широку і здатну зрозуміти все й усіх. Іноді, однак, така широта і самозречення можуть зашкодити їх особистим планам.

 

Розділові знаки

 

Знаки питання, знаки оклику тощо характеризують людину як тверезого мислителя. Життя зда­ється йому цікавим ребусом, який зможе розгадати тільки витонче­ний розум. Таким він і є.

 

 

 

Шахові малюнки

 

Людина, яка вимальовує ша­хові поля, як правило, відрізня­ється безкомпромісністю, небажанням згладжувати конфлікти і ся, що не отримає задоволення розбіжності. Але вона побоюється своїх особистісних амбіцій. Чим простіше зображення, тим ре­альніша та доступніша людина, яка намалювала це.

 

 

 

Очі

 

Такі малюнки свідчать про прагнення їхнього автора до са­моспостереження. Якщо людина систематично зображує очі в різ­них ракурсах, вона, на думку пси­хологів, досить самокритична. Іноді це знак внутрішнього зане­покоєння.

 

 

 

Губи

 

Багаторазове малювання губ свідчить про особливу почуттє­вість натури її автора. Рот, який сміється, і рот із щільно стисну­тими губами, — однаковою мірою свідчить про людину обда­ровану та творчу. Тому найчасті­ше професійна діяльність таких людей пов'язана з мистецтвом, музикою, кіно. Якщо на малюнку між губами проблискують зуби, то це є ознакою певної агресії.

 

 

 

Парад квітів

 

Ці люди застраховані від життєвих невдач. Головне кредо їхнього життя — гармонія в усьо­му: у побуті, в одязі, у стосунках з людьми. Тільки такі пошуки гар­монійності допомагають сфор­мувати вміння ігнорувати кон­флікти.

 

 

 

Місяць, зірки

 

Автори цих малюнків мають сильну волю та достатній рівень честолюбства. Саме тому вони мріють відправитися до зірок або стати зіркою. Зірочки обожню­ють малювати начальники, а та­кож люди, не позбавлені деякого егоїзму. Такі люди мріють підня­тись на зоряні вершини успіху.

 

 

 

Рамки

 

Люди, які малюють рамки, звертають багато уваги на форму і стиль. їхнє мис­лення конкретне, а практичність є важ­ливою рисою характеру.

 

Абстрактні розводи

 

Це картина внутрішнього хаосу або знак того, що людина приймає надзви­чайно важливе рішення.

 

 

 

Стилізовані букви

 

Є люди, які з графічною точністю люблять вимальовувати букви. Така особливість може бути свідченням любові до дріб'язків і деталей. Однак схильність доводити все до доскона­лості іноді призводить до дратування оточення.

 

 

 

Крапки

 

Такі малюнки характерні для рішу­чих людей, які твердо йдуть до своєї мети і здатні повести за собою інших, їхня головна перевага полягає в тому, що вони готові боротися та відстою­вати свою точку зору і завжди зали­шаються благородними людьми.

 

 

 

Ландшафти

 

Такі малюнки притаманні людям-романтикам. Це своє­рідний механізм психологічно­го захисту, який допомагає лю­дині уникнути багатьох проб­лем. У таких людей вирішення конфліктів проходять м'яко, а іноді зовсім не виникають, тому що їм не властива агресивність.

 

 

 

 

 

Ліс і дерева

 

Психологи вважають, що під сильними стовбурами дерев можуть ховатися невпевненість у собі і марні пошуки турботи і опіки. Це людина, яка не вміє і не любить відстоювати свої погляди.

 

 

 

Паркани, барикади. Людина, яка малює паркан або барикаду, внутрішньо, можливо, навіть неусвідомлено, прагне відгородитися від свого оточення. Їй хочеться утекти від усіх, схова­тися від чужих очей. А причиною можуть бути або надмірні вимоги, або сильна пот­реба в спокої.

 

 

 

Гірлянди і ланцюги

 

Люди, що люблять малювати такі візе­рунки, не бувають у захопленні від нес­подіванки. їм необхідні порядок, передба­чуваність і послідовність у власному житті й у вчинках інших людей. Регулярне повто­рення деталей малюнка дає змогу зробити припущення про те, що ці люди не ляка­ються будь-якої рутини, а, може, вона їм навіть чимось подобається.

 

Кола і кільця Кола, з'єднані один з одним або вписані один в інший, дають змогу розпізнати прагнення до приєднання і співучасті. Вони свідчать про те, що людина відчуває свою відчуже­ність від інших і жагуче прагне знайти дружбу та взаєморозуміння.