Профілактика дезадаптації п’ятикласників

 

 Психолого-медико-педагогічний консиліум

 

 Практичний психолог Данилик Р.П.

 

 

 

     Соціальний педагог Дудко Г.П.

 

 Мета:

 

ü Організувати обмін спостереженнями,думками педагогів, які працюють у 5 класі, адміністрації, класоводів, психолога, соціального педагога, медичної сестри для всебічного виявлення особистості кожної дитини;

 

ü Сприяти вирішенню навчально-виховних завдань під час адаптаційного періоду;

 

ü Формувати знання про вікові та особистісні проблеми учнів п’ятого класу;

 

ü Обговорити деякі аспекти психологічних особливостей переходу дітей із початкової школи в середню;

 

  Виробити напрями роботи для профілактики дезадаптації, покращення клімату в класних колективах.

 

 Учасники:психолог, соціальний педагог, класовод, педагоги, які викладають у п’ятому класі, медична сестра, адміністрація, бібліотекар.

 

 Хід консиліуму

 

 Виступ заступника директора з НВР

 

 Вступ. Загальні відомості про учнів 5-гокдасу.

 

 Виступ класного керівника

 

 Класний керівник, спираючись на результати власних спостережень та систематизації спостережень інших педагогів, подав педагогічну та психологічну характеристику навчальної діяльності й поведінки класу в цілому та окремих учнів, за такими показниками:

 

 - кількісні та якісні характеристики навчальної діяльності (успішність з предметів; можливі причини низької або нерівної успішності);

 

 - психологічні особливості класу (за результатами діагностики та консультацій психолога);

 

 - показники поведінки та спілкування в навчальних ситуаціях;

 

 - умови сімейного виховання.

 

 Виступи вчителів - предметників

 

 

 

Вчителі – предметники охарактеризували конкретних учнів за показниками:

 

 - труднощі та особливості, що проявляються під час усних та письмових відповідей, відповідей біля дошки; труднощі, що виникають під час засвоєння нового матеріалу або повторення, виконання творчих завдань;

 

 - можливі причини описаних труднощі;

 

 - опис типового для учня емоційного стану на уроці;

 

 - опис ситуацій, що викликають в учнів різні емоційні труднощі (плач, агресія, роздратування та ін..)

 

 Інформація вихователів стосується опису індивідуальних особливостей та труднощів, що виникають в учнів у позаурочній діяльності, у процесі спілкування з однолітками.

 

 Виступ медичної сестри

 

 Медична сестра надала консиліуму інформацію про стан здоров’я та фізичні особливості школярів за трьома основними параметрами:

 

 1. Фізичний стан дитини на момент проведення консиліуму:

 

 - відповідність фізичного розвитку віковим нормам;

 

 - стан органів зору, слуху, кістково – м’язової системи;

 

 - переносимість фізичних навантажень.

 

 2. Фактори ризику:

 

 - наявність у минулому захворювань та травм, що можуть відбиватися на розвитку дитини;

 

 - фактори ризику за основними функціональними системами, наявність хронічних захворювань.

 

 3. Характеристика захворюваності за певний період.

 

 Виступ соціального педагога

 

 Соціальний педагог ознайомлює присутніх з соціальним паспортом класу та особливостями дітей із неповних сімей.

 

 Виступ психолога

 

 Практичний психолог повідомив дані поглибленої діагностики, підготував пропозиції по окремим дітям та інформацію по класу в цілому. Психолог визначив, яких дітей обговорити окремо, присвятити цьому достатньо багато часу, а які діти є психологічно благополучними і не є предметом окремого обговорення на консиліумі (або для розробки їх супроводу не потрібно багато часу).

 

 Вправа «Незакінчені речення»

 

 Учасникам пропонуються бланки, на яких необхідно закінчити речення. Після цього педагоги озвучують речення по черзі:

 

 1.Мені в 5-му класі працюється добре, тому що…

 

 1. 2.Мене турбують такі учні, як….
 2. 3.Мені необхідна допомога…
 3. 4.На мою думку, в початкових класах потрібно…
 4. 5.Класний керівник у5 класі…
 5. 6.Учні в5-мукласі стали…
 6. 7.Проблеми у 5 класі…
 7. 8.Для покращення навчання учнів 5-гокласу необхідно…
 8. 9.Психологу, соціальному педагогу слід…
 9. 10.Я вважаю, що батьки…

 

 Виступ заступника директора

 

 Заступник директора приймає рішення психолого-педагогічного консиліуму

 

 Рішення консиліуму

 

 1.Повторити і врахувати вікові особливості дітей молодшого підліткового віку у НВП. Проводять педагоги. Постійно.

 

 1. 2.Врахувати рівні розвитку загальних розумових здібностей, процесів пізнавальної діяльності, характерологічні особливості 5-класників у НВП, сприяти позитивній динаміці розвитку. Проводять педагоги впродовж навчального року.
 2. 3.Організувати розвивальні заняття «груп ризику» 5-класників. Проводить соціальний педагог. Протягом ІІ семестру.
 3. 4.Організувати повторне діагностичне дослідження змін в адаптаційному процесі, провести якісний аналіз отриманих результатів. Практичний психолог, соціальний педагог. Лютий.
 4. 5.Звертати увагу на дітей, які виховуються у неповних сім’ях . Проводять класний керівник, педагоги. Постійно.
 5. 6.Під час НВП та на уроках фізичної культури, під час позаурочних, позашкільних заходів, враховувати стан здоров’я школярів. Проводять класний керівник та педагоги. Постійно.
 6. 7.Бібліотекарю, педагогам розвивати читацькі інтереси 5-класників. Проводить бібліотекар. Постійно.
 7. 8.Заступнику директора з НВР – аналізувати перевірені зошити класні журнали, відвідувати класні години й уроки для відстеження завантаженості учнів, урахувати особливості адаптаційного процесу, відстежити взаємодію вчителів та учнів з урахуванням рекомендацій.
 8. 9.Класному керівнику та практичному психологу розробити заходи всебічного вивчення кожної дитини та соціально-психологічного патронату учнів 5-го класу.
 9. 10.Класному керівнику – проводити відповідальні класні години для покращення неформальних стосунків між дітьми з використанням активних форм роботи.