Прозорість та інформаційна відкритість закладу

1. Статут ліцею

2. Ліцензія на впровадження

2а. Декларація про провадження господарської діяльності

3. Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад

5. Освітня програма, що реалізується в закладі освіти у 2022/2023 н.р.

6. Територія обслуговування, закріплена за ліцеєм

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

8. Мова освітнього процесу

9. Форми здобуття загальної середньої освіти у 2022/2023 н.р.

10. Наявність вакантних посад

11. Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому, розмір плати за проживання

12. Матеріально-технічне забезпечення ліцею

13. Результати моніторингу якості освіти

14. Річний звіт про діяльність закладу освіти

15. Правила прийому до ліцею

16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з ООП

17. Розмір плати за навчання

18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

19. Правила поведінки учнів в ліцеї

20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї

21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі

22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

23. Кошторис 2023

24. Фінансовий звіт про надходження та використання бюджетних коштів у 2022/2023 н.р

25. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

26. Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

27. Вибір  підручників