Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 1. Статут ліцею
 2. Ліцензія на впровадження
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад
 5. Освітня програма, що реалізується в закладі освіти у 2022-2023 н.р.
 6. Територія обслуговування, закріплена за ліцеєм
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі
 8. Мова освітнього процесу
 9. Форми здобуття загальної середньої освіти у 2022-2023 н.р.
 10. Наявність вакантних посад
 11. Наявність гуртожитку та вільних місць у ньому, розмір плати за проживання
 12. Матеріально-технічне забезпечення ліцею
 13. Результати моніторингу якості освіти
 14. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 15. Правила прийому до ліцею
 16. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з ООП
 17. Розмір плати за навчання
 18. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 19. Правила поведінки учнів в ліцеї
 20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ліцеї
 21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі
 22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу
 23. Кошторис 2022
 24. Фінансовий звіт про надходження та використання бюджетних коштів у 2021
 25. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості
 26. Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
 27. Вибір  підручників