Місія, візія, цінності ліцею

Основне покликання ліцею 

Основне покликання ліцею спрямоване на:

 • забезпечення здобуття якісної повної загальної середньої освіти;
 • формування гармонійної та успішної особистості шляхом розкриття її природних здібностей, розвитку потенціалу та життєвих компетентностей;
 • організацію діяльності ліцею на засадах корпоративної культури, яка передбачає усвідомлення системи цінностей, що сповідує колектив закладу, кожен член/членкиня якого роблять власний внесок у розвиток ліцею та виконання місії та візії;
 • створення умов для самореалізації особистості.

 

Місія ліцею — забезпечення сучасної якісної освіти та цілісного розвитку учнів/учениць у відповідності до індивідуальних та суспільних потреб шляхом створення  розвивального освітнього середовища та впровадження освітніх технологій.

 

Візія ліцею — заклад освіти, в якому працюють висококваліфіковані педагоги, де на основі ключових цінностей, сучасного освітнього середовища, інновацій та ефективного освітнього процесу формується особистість, готова до самореалізації в сучасному світі.

 

Цінності ліцею

Ключові цінності колективу ліцею:

 • здоров’я та безпека учасників освітнього процесу;
 • успіх, повага та самоповага;
 • педагогіка партнерства;
 • здоровий спосіб життя;
 • патріотизм;
 • прагнення до постійного розвитку;
 • інновації